Om oss

Alla skepp har en hemmahamn

Vi kan färdas runt hela jorden, men det är alltid de värderingar vi fått med oss hemifrån som bestämmer hur vi agerar. Sättet hur vi bemöter andra bestämmer hur vi uppfattas, inte bara som personer utan också som företag.

VD har ordet

Den glödande pricken

Vi vill vara Östersjöns ledande hamnterminal, med Europas bästa stuveri. För att bli det, måste vi erbjuda rätt tjänster, men ännu viktigare – vi måste jobba på rätt sätt. Det handlar om att skapa förtroende och trygghet, och att visa för våra kunder att vi är en betydelsefull del av deras transportkedja. Vårt engagemang i deras verksamhet ska vara lika stort som om det hade varit vår egen.

Vi är placerade där framtidens godsökning kommer att ske, i Östra Mellansverige. Vår infrastruktur finns på plats. Farled, järnväg och motorväg av toppklass leder godset till och från hamnen. Handelsvolymerna kommer att öka. Fullastade båtar, bilar och vagnar är billigare och miljövänligare än att fördela godset på flera hamnar och fordon. Därför vill vi gå mot mer sammansatta logistiklösningar där vi kan ta ansvar för fler länkar i transportkedjan – till och med hela.

 

Erik Zetterlund

VD

 

Läs mer om The All Inclusive Port

team

RESPEKT

Vi verkar för en kultur där vi odlar vårt självförtroende samt stärker var och ens självkänsla. Det handlar om att ge plats, men också att ta plats som individ. Vi tar tillvara allas styrkor och behandlar alla lika. Att ha förtroende för varandra är viktigt!

heart

ENGAGEMANG

Vi kan, vi vill och vi vågar. Strävan efter att bli bättre är med oss i varje del av vardagen. Därför ser vi möjligheter och gör det lilla extra. Det är allas ansvar, och möjlighet, att påverka och bidra med idéer, energi och glädje!

cog

EFFEKTIVITET

Vi väljer de bästa säkra arbetssätten, lär av våra misstag, eliminerar slöserier och arbetar friktionsfritt tillsammans. Det gör vi genom att bygga starka team, eliminera tids­ och resursslöserier och utforma stabila arbetsprocesser.