Personal
Personal
Logistik

Terminal- och logistiktjänster för effektiva transportlösningar

Paketerade transportlösningar
Bio
Bio
Ytor

Magasin, lager, cisterner, silos och bergrum.

Magasin och lager
Erik Zetterlund
Erik Zetterlund
Bashamn

Vårt geografiska läge är optimalt.

Vårt unika läge
Skrot
Skrot
Bulk

Närsjöfart: salt, skrot, biobränslen, cement, kol, stål

Bulkgods
Övervak
Övervak
Olja

Bergrum och lagringskapacitet
- 1 miljon kubik

Flytande bulk
Personal
Personal
Infrastruktur

Motor- och järnväg i direkt anslutning till kajerna.

Paketerade transportlösningar
Container
Container
1 tim

Kort insegling, säker navigering, isfritt året om, kostnadseffektivt.

Kajer, längder och djup

Omsättning

omsattning-2012-gods

omsattning-2012-trafik