Oxelösunds Hamn AB ägs till lika delar av SSAB Svenskt Stål AB och Oxelösunds kommun. Bolaget bedrivs som ett fristående kommersiellt aktiebolag. Ägarna besätter styrelsen med tre representanter var samt varsin suppleant. SSAB har rätten att utse styrelsens ordförande och VD för bolaget. VD rapporterar till styrelsen. Bifogat finns presentation av styrelsens deltagare.

Per Bondemark

Ordförande

Chief Procurement Officer SSAB

Catharina Fredriksson

Vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Oxelösunds kommun

Anne Lexelius

Ledamot

Senior Contract Manager SSAB

Dan Nordqvist

Ledamot

Inköp, Transportsystem SSAB EMEA Borlänge

Lena Fornstedt

Ledamot

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Dag Bergentoft

Ledamot

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Linda Folkesson

Suppleant

Projektledare Affärsutveckling Inköp SSAB EMEAOxelösund

Johan Bergström

Suppleant

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Johan Hammarström

Personalrepresentant, Unionen

Produktionsplanerare Oxelösunds Hamn AB

Jyrki Saarinen

Personalrepresentant, SVTRP

Hamnoperatör Oxelösunds Hamn AB

Annica Persson

Personalrepresentant, SVTRP, suppleant

Hamnoperatör Oxelösunds Hamn AB

Sophie Alm

Personalrepresentant, Unionen, suppleant

Produktionssamordnare Oxelösunds Hamn AB