1 / 4 Next Page
Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

SKÖRDETID

Kollektivavtal, organisation och arbetssätt

fungerar nu i harmoni. Vårt LEAN-arbete

har satt sig och bär frukt. Produktiviteten

går åt rätt håll. Anläggningsstabiliteten

har aldrig varit bättre. Relationerna med

alla våra kunder är mycket bra och vi får

beröm för hur vi möter affärsbehoven och

det oväntade som alltid kan uppkomma.

Ekonomin tillåter fortsatt affärsinriktade

investeringar för tillväxt. Vi går hand i

hand med SSAB för att etablera en LNG

terminal inom hamnområdet. Terminalen

ska försörja SSAB:s fabriker, kunna bunkra

fartyg och leverera till annan tung industri i

Mellansverige.

Årets fokusområden är fortsatt tillväxt,

höjd produktivitet och byte av VD. Efter

15 år i detta fina företag i en spännande

bransch är det dags att lämna över till

nästa generation. Det kommer att ske i

månadsskiftet april – maj. Till dess har

jag glädjen och äran att fortsätta hälsa

alla kunder, intressenter och medarbetare

välkomna till The All Inclusive Port –

Oxelösunds Hamn.

Erik Zetterlund, VD

ETT NYHETSBREV FRÅN OXELÖSUNDS HAMN

MARS 2018

16,5m

Många viktiga pusselbitar faller på plats

i vår verksamhetsutveckling. Vi har kraft

och beredskap att hantera marknadens

oförutsägbarhet. Oljelagren över hela

världen står tomma. OPEC och Ryssland

har tillsammans hållit uppe dagspriserna

på råolja vilket gjort det ointressant att

lagra oljeprodukter eftersom alla förväntar

sig en sättning i pris. Det påverkar vår lön-

samhet negativt. Samtidigt har volymerna

i det inre kajområdet och i terminalverk-

samheten slagit rekord. Det sammanlagda

resultatet summeras till ett riktigt bra år.

Det är mycket roligt.

Foto: Bobo Lindblad