Background Image
 1 / 4 Next Page
Basic version Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

Med fokus på kundnytta

Roller och ansvar i hela företaget har

setts över. Vi svänger oss med begrepp

som chef (det gjorde vi även tidigare),

verksamhetsledare, gruppledare, upp-

dragsledare och grupp. En viktig roll har

våra verksamhetsledare. Det är personer

som fokuserar på att utveckla processen

tillsammans med våra arbetslag. Verk-

samhetsledaren fångar avvikelser, både

positiva och negativa vid den dagliga

styrningen. Med hjälp av dem så drivs ett

ständigt förbättringsarbete som omfattar

alla i företaget. Det klingar som musik. En

harmoni lägger sig över organisationen.

”Det är verkstad” över allt!

Vi märker tydligt att arbetssättet harmo-

nierar och stärker vårt erbjudande,

The All Inclusive Port. Vi hanterar

svängningarna på marknaden klokt och

utvecklar och säljer våra produkter med

framgång. Resultatet utvecklas positivt.

Våra ”nöjd kund”-mätningar visar också

att Ni kunder som gör vår verksamhet

möjlig tycks uppskatta det vi gör och

hur vi gör det. Det är vi mycket glada

och stolta över.

Välkomna till The All Inclusive Port.

Erik Zetterlund

VD

ETT NYHETSBREV FRÅN OXELÖSUNDS HAMN

Sedan något år tillbaka arbetar vi i en

ny organisation i företaget. Vi har infört

en flödesorganisation baserat på ett

lean-tänkande. Modellen kallar vi för

OPS – Oxelösunds Hamns Produktions-

system. Den har ett tydligt ledande och

lärande som verktyg. I omställningen

tog vi hjälp av arbetsmiljöforskare från

Linköpings Universitet för att hamna rätt.

Nu har vi slutgiltigt rykt upp stövlarna ur

Taylorismens övertro på ledningens

ensamma, unika förmåga och även

lämnat sociotekniken och det grupp-

organiserade arbetssättet bakom oss.

JUNI 2017