Background Image
Previous Page  2 / 4 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 4 Next Page
Page Background

Position #2 Juni 2017

Vad är roligast i ditt jobb?

Det är spännande och långt från rutinmässigt! Varje dag dyker det upp nya

utmaningar som gör att vi måste tänka innovativt när vi planerar, strukturerar

och följer upp verksamheten.

Vilken är Oxelösunds Hamns största styrka?

Den samlade kompetensen i företaget! Det tillsammans med vårt produktut-

bud och flexibilitet, där vi går utanför ramarna för vad en hamn traditionellt er-

bjuder. Det innebär att vi ska kunna hitta lösningar för alla kundens önskemål.

Vi ser en ökande efterfrågan inom sammansatta logistiklösningar, och tror att

vi kan utveckla vårt koncept ännu mer här i framtiden.

Möt våra verksamhetsledare

Vad är Oxelösunds Hamns största styrkor och utmaningar? Och hur skapar vi bäst värde för våra kunder?

Dessa, och flera andra frågor ställde vi till våra fem verksamhetsledare.

Berätta om ditt yrke!

Som verksamhetsledare ansvarar jag för operativa processer inom Stålhamnen.

Det handlar bland annat om lastning och lossning av fartyg/jvg/bil, stuffning av

containrar och lagerhantering.

Hur jobbar ni för att utveckla verksamheten?

Det är viktigt att alla medarbetare ges tillfälle att tycka till och att påverka. Därför

samlas representanter från alla våra skiftlag tillsammans i olika utvecklingsgrup-

per en gång i månaden. Där pratar vi säkerhet, avvikelser och utveckling av

utrustning samt arbetssätt. Företaget har lagt stor vikt vid dessa möten, då de

ger medarbetarna stora möjligheter att utveckla och påverka sitt dagliga arbete.

För mig som verksamhetsledare är dessa grupper och de beslut som vi tar där

väldigt viktiga. Vi vill att våra medarbetare ska ha det tänket med sig hela tiden,

att se möjligheter och veta att de själva kan bidra till att de genomförs.

Peter Pedersen, verksamhetsledare Stålhamnen

Hur skapas den bästa kundservicen?

I Oxelösunds Hamn har vi en styrka i vår dygnet-runtservice. Men det

ställer också höga krav på oss. Vi måste hålla samma kvalitet oavsett tid

på dygnet, kunna bemöta snabba förändringar, och ha en hög grad av

flexibilitet i verksamheten.

Vad uppskattar du mest med hamnen som arbetsplats?

Jag har varit här i 17 år, började som stuvare och har arbetat i flera

olika roller. Många av våra medarbetare stannar länge här. Jag tror det

beror på variationen, det är ett väldigt fritt yrke där vi får syssla med allt

möjligt. Det finns också stora möjligheter att utvecklas och att avancera

karriärmässigt.

Johan Svanholm, verksamhetsledare Stuveri

Markus Blom, verksamhetsledare Terminal