Background Image
Previous Page  3 / 4 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 3 / 4 Next Page
Page Background

Position #2 Juni 2017

Andreas Andersson, verksamhetsledare Underhåll

Vad är den största utmaningen i ditt yrke?

Vi vill förändra bilden av hur en hamn jobbar. Därför har vi gått från

att vara ett förmanssstyrt till ett processorienterat arbetssätt. Vi åstad-

kommer bättre resultat om alla medarbetarbetare tänker utvecklings-

fokuserat. Men det kräver också att vi som verksamhetsledare aktivt

jobbar för att skapa engagemang och att ge alla möjligheten att påverka.

Hur vill du att hamnen utvecklas i framtiden?

Jag vill att vi skapar mer jämställdhet, engagemang i Oxelösunds Hamn

och ger möjlighet till personlig utveckling för personal som vill utvecklas.

För att lyckas med det tror jag att vi måste tänka utanför boxen och inte

vara rädda för att förändras.

Mattias Landin, verksamhetsledare, Bulklager

Vad jobbar du med?

I mitt verksamhetsområde jobbar vi för att vår produktionsanläggning ska vara

störningsfri. Det innefattar allt från planerat underhåll till akut felavhjälpning.

Hur skapar ni värde för hamnens kunder?

Vi jobbar främst inom vår egen organisation, men vårt slutmål är att ständigt

förbättra hamnens driftsäkerhet och att bidra till bättre service för våra externa

kunder. I Oxelösunds Hamn har vi en hög driftsäkerhet, bland annat genom

att vi jobbar mycket förebyggande. Vår dagliga styrning är ett värdefullt tillfälle

att möta personer från alla verksamhetsområden och diskutera vad de ser för

kommande underhållsbehov.