1 / 4 Next Page
Basic version Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

BLUE OCEAN STRATEGY

– SIMMA I RENT VATTEN

engagemang i kunden och en bättre

service. Som exempel kan nämnas att vi

har unika öppettider för branschen med

dygnet runt-service på kajerna om våra

kunder vill. Det återspeglas också i vår

prissättning där vi styr mot att fartyget ska

ha en kort liggtid. De mjuka parametrarna

är ännu intressantare att titta på.

Vi gjorde en ny nöjd kund-mätning 2015.

Ni, våra kunder, svarade med att ni upp­

lever oss som professionella, flexibla och

ansvarstagande. Ni säger att vi ger ett bra

bemötande och att det är ordning och reda,

samt att vi tar initiativ och är snabba. Det

här är ljuv musik, ett kvitto på att omställ-

ningen från ”A great place to get loaded”

till ”Europas bästa stuveri” fungerar.

I vårt arbetssätt strävar vi efter total effek-

tivitet så att vi hela tiden lär oss och för-

bättrar oss med kundbehovet i fokus. Vår

ambition är också att kunna erbjuda er en

vidare produkt där vi kan hjälpa till med

administration och transporttjänster av ert

gods till och från Oxelösunds Hamn.

Vi simmar gemensamt i friskt vatten som

vi också gemensamt vårdar genom ett bra

miljötänk. 2015 blev ett bra år.

Erik Zetterlund, VD

ETT NYHETSBREV FRÅN OXELÖSUNDS HAMN

MARS 2016

16,5m

För ett par år sedan fördjupade vi oss i ett

resonemang kallat ”Blue Ocean Strategy”.

Det är ett strategiskt tänkande som

svarar på frågor kring hur vi som företag

formar oss själva så att vi blir unika i vår

marknadsposition. Strategin ger företag

verktygen att bryta sig ur konkurrensen

och istället skapa sitt eget marknads­

utrymme genom att skapa unika tjänster

och produkter.

Utifrån denna strategi utformade vi vår nya

marknadsposition – The All Inclusive Port.

Vi tog fasta på våra styrkor, och kommuni­

cerade tydligare att vi är en hamn som

kan erbjuda helhetslösningar, ett större

13

Foto: Bobo Lindblad