1 / 4 Next Page
Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

Stadig tillväxt

arbetsmiljö. Bil- och lastbilstrafiken på

kajerna är ett exempel, ett annat hur vi rör

oss på området. För att minimera olycks-

riskerna har vi satt stopp för gående till

och från fartyg. Det betyder att det krävs

bättre planering från agenter och besätt-

ningar när de ska iland. Förändrade regler

medför nya frågor och vi har granskat

och justerat många regler internt senaste

tiden. Allt detta ställer krav på vår egen

personal, men vi möter alla nya önskemål

med samma serviceanda som alltid.

För första gången trafikerar LNG-drivna

fartyg hamnen – det är Viikki och Haaga,

som kommer gå mellan Oxelösund, Luleå

och Brahestad. LNG-driften betyder lägre

avgasemissioner för närmiljön samt

kostnadseffektivare och mer miljövänliga

transporter för kunderna. Vi förväntar oss

en ökning av LNG-drivna fartyg över tid

och när vår nya terminal är färdig 2022

kommer de att kunna bunkra sitt bränsle

här hos oss, antingen med bil, båt eller

direkt från terminalen.

Vi erbjuder så mycket mer än en traditio-

nell hamn. Välkommen att ta del av vårt

All Inclusive-koncept med ett stuveri som

ska bli Europas bästa!

Douglas Heilborn

VD

ETT NYHETSBREV FRÅN OXELÖSUNDS HAMN

DECEMBER 2018

16,5m

Hamnens område genomgår en föränd-

ring. Vid hamnkontoret reser sig två nya

silotorn för cementprodukter, vi utvecklar

ny lageryta för nya magasin längs med

Gamla Oxelösundsvägen och en ny detalj-

plan för att möjliggöra LNG-terminalen

är under granskning. Vårt långvariga

samarbete med kunderna lönar sig och

gör att affärerna växer. Vi har en aktiv sälj-

avdelning – nyligen passerade vi 1 miljon

ton hanterat gods under 2018 på kaj 3-8,

en helt ny nivå jämfört med tidigare år.

Nu ser vi utväxlingen på gjorda investe-

ringar och hårt arbete av organisationen.

Större volymer och mer trafik innebär att

vi fokuserar ännu mer på säkerhet och

Foto: Bobo Lindblad