Previous Page  2-3 / 4 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2-3 / 4 Next Page
Page Background

Position #3 December 2018

Position #3 December 2018

Krafttag för grönare produktion och friskare hav

Med täta transporter av torra bulkvaror

mellan Oxelösund, Luleå och Brahestad

(Raahe) i Finland är SSAB en engagerad

och betydande aktör i projektet.

Viikki och Haaga, som ägs av finska ESL

Shipping, byggdes på ett varv i Kina och

färdigställdes på sensommaren i år. För

Viikkis del gick hemfärden via den om-

talade Nordostpassagen.

– Rutten i Norra Ishavet är farbar endast

ett par månader under tidig höst, säger

Mikki Koskinen, CEO på ESL Shipping.

I gengäld sparar vi tre veckors restid

jämfört med andra vägar – och upp till

60% utsläpp, tack vare LNG-driften.

Teknik med utsikt

Viikki är 160 meter lång och 26 meter bred.

Det är rent, snyggt och funktionellt överallt,

och livet ombord kännetecknas av trygghet

och trivsel för alla. Här finns bland annat ett

–Tack vare möjligheten att kunna jobba

24/7 vid behov kan vi hålla en jämn och

hög belastning, säger Carl Johan Warf-

vinge. Fast utan personalens entusiasm

och vilja att ta sig an alla nya utmaningar

med en positiv inställning, hade det inte

funkat.

Respekt och säkerhet

– Vi är flexibla i allt vi gör, men väldigt

fyrkantiga när det gäller säkerhet.

Så måste det vara, betonar Carl Johan

Warfvinge, och menar att det handlar om

respekt.

– Även om vi skulle kunna tjäna någon

krona mer här och där, kommer vi aldrig

frångå principen om säkerheten främst.

Att alltid följa vårt säkerhetsreglemente,

är det enda som gäller för oss – utan

undantag.

En blick framåt

Förutom den kommande LNG-terminalen,

har det nyligen byggts två silor nära hamn-

kontoret. Det är Swecem, importör av

cement och bindemedel inom betong-

branschen, som uppför dessa. Ett annat nytt

projekt är den stora lagringsyta på 40.000 m

2

som håller på att ställas i ordning.

gym och, som det anstår ett finskt fartyg,

naturligtvis även en bastu. Från bryggan är

utsikten föröver slående. De tre lastluckorna

har en unik konstruktion – avancerad, men

ändå lättskött för att effektivisera tiden i

hamn så mycket som möjligt.

– Härifrån bryggan sköter vi hela

fartyget, säger Kari Levander, kapten

och befälhavare på Viikki. Det är luftigt,

lättillgängligt, genomtänkt och alla system

är konstruerade för att fungera optimalt

tillsammans.

Bra start för renare hav

Anne Lexelius är inköpschef för råvaror

på SSAB och dessutom Viikkis gudmor.

– Viikki och ELS Shippings satsning

är en mycket viktig del i vår strävan att

minska våra CO

2

-utsläpp. Vi är glada

att genom vår omställning till grönare

produktionsmetoder även kunna bidra till

miljövänligare sjöfart i Östersjön.

Douglas Heilborn på Oxelösunds hamn

summerar bakgrunden.

– Traditionell ståltillverkning leder till

mycket höga koldioxidutsläpp. Samtidigt

har sjöfarten och branschen mycket höga

krav på sig att minska emissionerna.

Därför är omställningen till LNG, flytande

naturgas, helt rätt för både SSAB och oss.

Hela den gröna omställningen av trans-

porterna till sjöss är en del av Bothnia Bulk,

ett delvis EU-finansierat projekt som syftar

till att halvera CO

2

-utsläppen i Östersjön.

Under sina tre år i hamnen har Carl Johan

Warfvinge, marknads- och försäljnings-

chef, upplevt en stor tillväxt inom samtliga

kundsegment.

– Vi ser en ökning hos mer eller mindre

samtliga våra kunder och känner oss

därför väl rustade inför en eventuell vänd-

ning i konjunkturen.

Mer förädling än försäljning

Det ökade trycket innebär en fokusering

på utveckling och förädling, snarare än mer-

försäljning. De tjänster man säljer måste

alltid hålla så hög kvalitet som är möjligt,

i synnerhet när pressen på maskiner och

utrustning är stor.

– Vi har ett eget koncept och en mycket

väl fungerande verksamhet som vi är stolta

över, säger Carl Johan Warfvinge. Vi har

satt en hög standard på våra tjänster och

den tullar vi inte på. När kunder kommer

till oss ska de alltid känna sig trygga i att

vi löser uppdraget på bästa sätt.

En stor del av lösningen heter engagerad

personal. I Oxelösunds hamn jobbar man

när det behövs, om det så är natt. Många

andra hamnar har bara dagverksamhet,

men att erbjuda hamntjänster dygnet runt

har varit en vinnande strategi i Oxelösund.

SSAB och Oxelösunds hamn tar

gemensamt ett mycket viktigt steg för

minskade koldioxidutsläpp. Om några

år ställer SSAB om till ny, miljövänligare

ljusbågsteknik och kommer då behöva

LNG i sin produktion. Men redan nu

tas Viikki och Haaga, världens första

LNG-drivna fartyg för torr last, i drift.

Fler båtar, mer gods, tätare trafik och

stort behov av mer personal – Oxelösunds

hamn upplever en kraftig ökning på alla

plan. Den nya lagringsytan som färdig-

ställs i vår, är redan uthyrd.

Hej Markus!

Han är ett välkänt ansikte för många av oss

i hamnen, men har nu en ny roll. Sedan 1

oktober är Markus Blom ny affärsutvecklare

för Oxelösunds Hamn. Markus kommer

närmast från en tjänst som verksamhets-

ledare på Terminal och ser med spänning

fram emot hamnens utveckling.

Vem är Markus?

–33 år gammal, växte upp i Nyköping, läste

sjöfartslogistik i Uddevalla och började

hoppa in som behovsanställd i Oxelösunds

hamn under studietiden, nu har jag varit

här i drygt fyra år och fått prova på flera

olika roller.

Vad är det mest spännande

med din nya roll?

–Att få vara med i den fortsatta utveck-

lingen av hamnen och sätta riktlinjerna för

hur vi ska ta oss framåt. I ”The all inclusive

port” har vi en bra grund att stå på med en

närmast unik konceptlösning, där vi genom

att koppla ihop samarbetspartners hjälper

kunderna att få smidigare och effektivare

logistikkedjor –genom en enda kontakt.

Vilka är de största utma-

ningarna du ser idag?

–Vi är inne i en väldigt expansiv fas, så för

oss själva är det är en viktig utmaning att se

till att kvaliteten på våra tjänster alltid är så

hög som både vi och våra kunder kräver

samtidigt som vi ska vara på tå och redo för

kommande behov och utmaningar.

Foto: Bobo Lindblad

Vad är LNG?

LNG, Liquefied Natural Gas eller flytande

metan, är naturgas som omvandlats

till flytande form. LNG ger inga utsläpp

av svavel eller stoft, minimala utsläpp

av kväveoxider och 50% lägre koldiox-

idutsläpp än konventionella bränslen.

Använder man dessutom förnybar LBG,

dvs flytande biogas, blir den gröna om-

ställningen ännu mer betydelsefull.

Foto: Bobo Lindblad

Väl rustade för framtiden