Background Image
Previous Page  4 / 4
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 4
Page Background

Oxelösunds Hamn AB, POB 26

SE-613 21 Oxelösund, Sweden

Tel +46 (0)155-25 80 00

customerservice@oxhamn.se

,

www.oxhamn.se

Följ vårt arbete med att utveckla Oxelösunds Hamn. Läs

mer om nyheter, framgångar och se klipp från vardagen.

https://sv-se.facebook.com/OxelosundsHamn

Starkt resultat från

NKI-mätning

Sagt om oss – axplock från NKI-enkäten

Nöjd Kund Index ökar från 83 till 85 vilket visar på starkt förtroende hos kunderna. I enkäten bedöms t.ex. bemötande

och servicevilja hos medarbetare, kvaliteten på tjänsterna vi levererar och hur nöjd kunden är med vår prestation.

På alla frågor levererar vi ett ökat resultat.

En teknikutveckling som vi satsat på är att använda våra smarta telefoner på ett bra sätt i stuveri och terminal. Vi har

utvecklat en skadeapp där personalen kan dokumentera eventuella godsskador direkt i telefon med bild, kommentar och

plats. Den appen ska vi nu sprida i företaget och konceptet kan även användas i logistikkedjan före eller efter oss också.

Den utvecklingen visar sig i resultatet.

NKI-resultatet är kvitto på att verksamheten och alla medarbetare levererar resultat i vardagen och har kunden i fokus.

Några förbättringsmöjligheter är givetvis också identifierade. Dessa är t.ex. ökad kapacitet inom lastning, lossning och

lager samt minskade omloppstider för järnvägsvagnar. Flera av dom är redan adresserade i olika projekt och vi tar tack-

samt emot sådan återkoppling och önskemål från våra kunder.

”Bra lagringsmöjligheter och utlastningstider”

”Proffsiga, med stora materialkunskaper vid lastning/lossning”

”Väldigt nöjd med terminalens arbete. Bra kommunikation och super-

bra skadeapp! Mer potential att jobba med förbättringar än tidigare.”

”Snabba svar. Bra service.”

Glad sommar!

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners en

härlig sommar med mycket sol och vind i seglen!