Behöver du ett kundinlogg för upprepade aviseringar?
Kontakta customerservice@oxhamn.se

Behöver du avisera enstaka bilar/besök?
Ta kontakt med din kontaktperson i Oxelösunds Hamn eller den kontaktperson på det företag som det gäller.