LNG- Terminal

Detta projekt kommer att leda till minskade utsläpp både lokalt, regionalt och globalt. För att uppnå de uppsatta miljömål kommer SSAB ställa om sin verksamhet för att fasa ut kol, koks, kalk och malm. Detta ska ersättas med en ljusbågsugn där LNG kommer att användas i andra delar av processen.  Det tänkta LNG-terminalen kommer att förse SSAB Oxelösund och Borlänge, samt andra förbrukare med LNG både i gas samt vätskeform. Terminalen kommer att ligga nära kajen. Där kommer LNG att lossas för att fyllas i tanken. Utlastning kommer att ske via tåg, bil samt via gasledning.

Botnia Bulk

Bothnia Bulk -Environmental upgrade of year-round supply in the northern Baltic Sea, är ett EU-project där vi medverkar. Målet är att  minska utsläppen av CO2 med 57%. Parterna I detta projektet är hamnarna Luleå, Raahe,Oxelösund samt  ESL:s LNG drivna fartyg.

Inom projektet har vi i  Oxelösunds Hamn möjliggjort för LNG.bunkring för ESL:s fartyg M/S Viikki och M/S Haaga. Även en studie on landanslutnig för el till fartyg har utförts. Läs gärna mer på http://www.kvarken.org/assets/Uploads/10-KvarkenMoS-ESL-Shipping-Bothnia-Bulk.pdf