Oxelösunds Hamn i framtiden

Vi är placerade där framtidens godsökning kommer att ske, i Östra Mellansverige. Vår infrastruktur finns på plats. Farled, järnväg och motorväg av toppklass leder godset till och från hamnen. Handelsvolymerna kommer att öka. Fullastade båtar, bilar och vagnar är billigare och miljövänligare än att fördela godset på flera hamnar och fordon. Därför vill vi gå mot mer sammansatta logistiklösningar där vi kan ta ansvar för fler länkar i transportkedjan – till och med hela.

Vi är med hela vägen

Våra kunder ska känna att vi kan ta ett helhetsansvar. Vi ska ha ytorna, lagringsutrymmena och tjänsterna, men också kunnandet och serviceandan. Vi ska kunna möta alla deras utmaningar. Vi ska ha allt det de behöver. Det löftet är centralt i hur vi arbetar. Vi sammanfattar det i devisen ”The All Inclusive Port”. För oss betyder det, att vad än kunden har för behov, så tillgodoser vi det i Oxelösunds Hamn. Vi vill vara kända som ”hamnen som har allt och löser allt”. Det här formar också hur vi arbetar internt. Vi har ett inkluderande synsätt, där alla har möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet. Här är alla medarbetare lika viktiga. Alla ska vilja vara med på resan och bidra till att vi kommer framåt – All inclusive!