Vår transportkedja består av gods som hanteras av fartyg, lastbil eller tåg. Allt gods som transporteras med fartyg och tåg innebär en miljövinst.

Årligen omsätter vi ca. 4,5-6,0 miljoner ton på fartyg. I vår bulkhamn hanterar vi ett 30-tal godsslag. Alla utefter bästa arbetssätt, både gällande arbetsmiljö och miljöpåverkan.  Vi hanterar årligen ca. 250 000 ton gods på tåg samt  årligen går ca. 700 000 ton med lastbil. I snitt utnyttjas 232 kajmeter dagligen i hamnen.

I vår marknad påverkas vi av det lokala och globala affärsläget. Vår bästa påverkan för ett hållbart samhälle utgörs av miljömedvetna kunder och leverantörer.