Information om kamerabevakning

Vi har kamerabevakning, utan ljudupptagning, vid våra grindar samt andra platser utomhus inom hamnområdet.

Vi berörs därmed av dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och kamerabevakningslagen 2018:1200.

Vid inpassering läser vissa kameror av registreringsnumret. Syftet är att underlätta inpassage och säkerställa att endast behöriga fordon och personer kan komma in på området. Syftet med övriga kameror är att övervaka området för att förhindra brott.

Registreringsnummer sparas i inpasseringssystemet i två år.

Information från övervakningskameror lagras inte längre än nödvändigt, vanligtvis i tre dygn.

Du har rätt att begära information och tillgång till de uppgifter som behandlas om dig eller radering av dina personuppgifter. Har du frågor eller klagomål så kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Oxelösunds Hamn AB
Box 26
613 21 Oxelösund
customerservice@oxhamn.se

Personuppgiftssamordnare

Marie Bergkvist Hägglund
+46 155 25 81 39

Är du inte nöjd med de svar vi ger på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.