Oxelösunds Hamn AB ägs till lika delar av SSAB och Oxelösunds kommun. Bolaget bedrivs som ett fristående kommersiellt aktiebolag. Ägarna besätter styrelsen med tre representanter var samt varsin suppleant. SSAB har rätten att utse styrelsens ordförande och VD för bolaget. VD rapporterar till styrelsen. Bifogat finns presentation av styrelsens deltagare.

Era Kapilashrami

Ordförande

VP & Head of Production, Site Manager SSAB

Dag Bergentoft

Vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Oxelösunds kommun

Rikard Dreimanis

Ledamot

Vice President, Chief procurement Officer at SSAB

Jacob Sandberg

Ledamot

VP & CTO, Special Steels

Linus Fogel

Ledamot

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Jan-Eric Eriksson

Ledamot

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Per Amund Ruth

Suppleant

Supply Chain Manager at SSAB EUROPE

Göran Bernhardsson

Suppleant

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Johan Hammarström

Personalrepresentant, Unionen

Produktionsplanerare Oxelösunds Hamn AB

Jyrki Saarinen

Personalrepresentant, SVTRP

Hamnoperatör Oxelösunds Hamn AB

Jörgen Johansson

Personalrepresentant, SVTRP, suppleant

Hamnoperatör Oxelösunds Hamn AB

Johan Sundberg

Personalrepresentant, Unionen, suppleant

Produktionsplanerare Oxelösunds Hamn AB