Oxelösunds Hamn AB ägs till lika delar av SSAB Svenskt Stål AB och Oxelösunds kommun. Bolaget bedrivs som ett fristående kommersiellt aktiebolag. Ägarna besätter styrelsen med tre representanter var samt varsin suppleant. SSAB har rätten att utse styrelsens ordförande och VD för bolaget. VD rapporterar till styrelsen. Bifogat finns presentation av styrelsens deltagare.

Jacob Sandberg

Ordförande

VP & CTO, Special Steels

Catharina Fredriksson

Vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Oxelösunds kommun

Rikard Dreimanis

Ledamot

Vice President, Chief procurement Officer at SSAB

Era Kapilashrami

Ledamot

VP & Head of Production, Site Manager SSAB

Linus Fogel

Ledamot

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Dag Bergentoft

Ledamot

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Per Arnlund

Suppleant

Shipping Manager at SSAB EUROPE

Rune Tschemernjack

Suppleant

Förtroendevald Oxelösunds kommun

Johan Hammarström

Personalrepresentant, Unionen

Produktionsplanerare Oxelösunds Hamn AB

Jyrki Saarinen

Personalrepresentant, SVTRP

Hamnoperatör Oxelösunds Hamn AB

Jörgen Johansson

Personalrepresentant, SVTRP, suppleant

Hamnoperatör Oxelösunds Hamn AB

Johan Sundberg

Personalrepresentant, Unionen, suppleant

Produktionsplanerare Oxelösunds Hamn AB