Om oss

Alla skepp har en hemmahamn

Vi kan färdas runt hela jorden, men det är alltid de värderingar vi fått med oss hemifrån som bestämmer hur vi agerar. Sättet hur vi bemöter andra bestämmer hur vi uppfattas, inte bara som personer utan också som företag.

VD har ordet

Världen börjar i Oxelösund

En hamn är en mötesplats. Har alltid varit, och kommer att vara det ännu mer i framtiden. I synnerhet Oxelösunds Hamn. Hos oss möts människor från hela världen, på en plats som har unikt goda förutsättningar för det. Direkt anslutning till järnväg och motorväg, 16,5 meter hamndjup, isfritt året om och dygnet-runt service. Vi är alltid tillgängliga för våra kunder,såväl geografiskt, logistiskt som servicemässigt.

Men här möts också idéer för framtiden. Oxelösunds hamn spelar en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi skapar, tillsammans med SSAB, förutsättningar för en fossilfri stålproduktion. Vi arbetar för en ökad omställning till fossilfri sjöfart. Vi utvecklar nya, energisnåla och kostnadseffektiva transportlösningar tillsammans med våra kunder och partners. Och vi har en ständig dialog med marknaden för att på bästa sätt utveckla vårt erbjudande.

Framför allt är hamnen en plats där skickliga medarbetare möts och skapar en fantastisk service för våra kunder. Olika kompetenser samverkar, tänker nytt och löser varje dag nya utmaningar. Vi har ett unikt sätt att tänka här, som gör oss till något mer än bara en hamn. Vi är en partner som kan vara med kunden hela vägen, och optimera deras logistikflöden på ett hållbart, ekonomiskt och flexibelt sätt. Vilka deras utmaningar än är. Vi är The All Inclusive Port.

 

Staffan Thelander

VD

 

Läs mer om The All Inclusive Port

team

RESPEKT

Vi verkar för en kultur där vi odlar vårt självförtroende samt stärker var och ens självkänsla. Det handlar om att ge plats, men också att ta plats som individ. Vi tar tillvara allas styrkor och behandlar alla lika. Att ha förtroende för varandra är viktigt!

heart

ENGAGEMANG

Vi kan, vi vill och vi vågar. Strävan efter att bli bättre är med oss i varje del av vardagen. Därför ser vi möjligheter och gör det lilla extra. Det är allas ansvar, och möjlighet, att påverka och bidra med idéer, energi och glädje!

cog

EFFEKTIVITET

Vi väljer de bästa säkra arbetssätten, lär av våra misstag, eliminerar slöserier och arbetar friktionsfritt tillsammans. Det gör vi genom att bygga starka team, eliminera tids­ och resursslöserier och utforma stabila arbetsprocesser.

Certifierat ledningssystem

Certifieringsmärke ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

Våra certifieringar skapar trygghet och effektivitet

Vi arbetar ständigt för att förbättra de tjänster vi levererar till våra kunder, men också hur vi upplevs som arbetsplats. Det innebär att vi arbetar hårt för att leva upp till de internationella standarder som finns inom bland annat kvalitetsprocesser och miljöarbete. Att vi lever upp till dessa är en trygghet för såväl oss själva som medarbetare, som för våra kunder och samarbetspartners.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. Denna beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001 är en standard som reglerar miljöledning. Denna standard handlar om att minska resursanvändning och miljöpåverkan, men att samtidigt öka vår processeffektivitet.

OHSAS 45001 är ett ledningssystem för arbetsmiljö som gör det möjligt för oss att hantera våra arbetsmiljörisker på ett bra sätt och samtidigt förbättra vår arbetsmiljöprestanda.