Hamnfakta

Mer än en hamn

Vi utvecklar och säljer hamnrelaterade terminaltjänster. Men vi strävar efter att vara mer än en traditionell hamn. Vi kan följa våra kunder hela vägen från start till mål, och erbjuder helhetslösningar i transportkedjan.

Här hittar du allmän säkerhetsinformation om Hamnen:

Hamninformation – Stadshamnen

Hamninformation – SSAB Stålhamn

Infrastruktur

Världen börjar i Oxelösund

Oxelösunds Hamn har ett unikt fördelaktigt geografiskt läge som främjar effektiva, snabba och miljövänliga transporter. Vi ligger i direkt anslutning till motorväg E4, sträckan Stockholm-Helsingborg, samt väg 53 mot Eskilstuna. Anslutande spår till järnväg går ända ner till kajerna, och Stockholm Skavsta Flygplats ligger endast 20 minuter bort.

Lägg till det en infartsled med en insegling på endast en timme, och du får sammantaget ett mycket svårslaget läge!

Kajer, längder och djup

Få hamnar i Östersjön kan ta emot stora fartyg. Vi kan. Den korta inseglingen betyder säker navigering, sparad tid samt lägre kostnader. Oxelösunds Hamn ligger vid öppet hav, isfritt året om. Vi är därför ett miljösäkert val för godsflöden till och från Mellansverige eller i transit.

Terminal Kajnr Längd Djup
Olja 11 105 m 13,5 m
Torrbulk 9,5-10 388 m 16,5 m
Torrbulk, styckegods, RoRo, Container 3-8 589 m 8-9,7 m
Stålhamn 300 m 9 m

Manpower och maskiner

För oss är medarbetarna allt

Det är våra medarbetare som tillsammans skapar våra kunders serviceupplevelser. Vi utvecklar kontinuerligt våra medarbetare med yrkes- och internutbildningar. På Oxelösunds Hamn jobbar vi i en platt grupporganisation där alla är delaktiga i den dagliga styrningen, jobbar nära varandra och kan utveckla vår verksamhet. Tillsammans är vi ett team på ca 200 medarbetare.

Maskinell utrustning på Oxelösunds Hamn

  • Åtta kranar upp till 45 ton
  • Två mobilkranar för flexibel godshantering i mindre fartyg
  • Två spårbundna 45 tons linkranar för hantering av bulk, styckegods och containers
  • En spårbunden bulkgodskran
  • Två marinsvängarmar för oljehantering
  • Utrustning för cementlossning
  • Komplett ro-roterminal
  • Gaffel- och containertruckar, terminaltraktorer och lastmaskiner med upp till 42 tons kapacitet.
  • En bandutläggare för effektiv lastning av torrbulk till fartyg
  • Utrustning för bioolja

Lokal väderrapport