DBTG- Dry Buk Terminal Group

Ett icke-vinstdrivande forum som är öppet för alla ägare / operatörer av torra bulkterminaler över hela världen. Etablerade 1998 Den internationella dry bulk terminalen Group (DBTG) utgör ett effektivt forum och röst för en global, men mycket fragmenterad bransch som är av avgörande betydelse för handel och transport av torra bulkvaror.

BPO- Baltic Port Organization

Organisationens uppgift är att bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling av sjöfarten och hamnindustrin i Östersjöområdet och därigenom stärka sin globala konkurrenskraft

Sveriges Hamnar

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. Sveriges Hamnar ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Leverantörer

Broms Renhållning samt Nemax Miljöhantering har HVO som bränsle i sina bilar