Så jobbar vi

Vi är med hela vägen

Som kund ska du känna att vi kan ta ett helhetsansvar. Vi har ytorna, lagringsutrymmena och tjänsterna, men också kunnandet och serviceandan. Vi kan möta alla dina utmaningar, och vi har allt du behöver. Vi kan hantera hela din logistikkedja, från start till mål. Detta är ett erbjudande till dig som kund, men det är också ett ansvar vi måste kunna axla. Ett löfte som vi kan hålla. Vi sammanfattar detta löfte i vår varumärkesdevis ”The All Inclusive Port”. För oss betyder det att vad du som kund än har för behov, så tillgodoser vi det i Oxelösunds Hamn.

Arbetssätt

Oxelösunds Hamns Produktionssystem

För våra kunder är ofta sättet vi arbetar på, lika viktigt som kvaliteten på själva produkten eller tjänsten vi levererar. Detta är särskilt viktigt när det gäller långa kundrelationer och samarbeten, något som vi alltid eftersträvar. Därför har vi skapat ett arbetssätt som är unikt för Oxelösunds Hamn. Vi kallar det OPS (Oxelösunds Hamns Produktionssystem).

När vi arbetar utifrån OPS tar vi avstamp i vår värdegrund (Respekt, Engagemang och Effektivitet). Vi agerar sedan enligt våra principer, använder oss av våra arbetssätt, metoder och verktyg för att slutligen nå våra uppsatta mål. Alla delar i denna modell hör ihop. Skulle vi inte få önskat resultat i ett steg – då går vi tillbaka till det föregående och ser om vi agerade rätt där.

Vår vägvisare i vardagen

Våra principer är vår vägvisare som hjälper oss med hur vi ska tänka och agera praktiskt i arbetet. Alla principer ska genomsyras av vår värdegrund ”Respekt, Engagemang och Effektivitet”.