Hänsyn i alla steg

Oxelösunds hamn har ett optimalt läge ur ett kund och miljöperspektiv med kort insegling och närhet med tåg och motorväg till många av våra kunder i Mälardalsregionen. Vi hanterar årligen 4,5-6,0 Mton gods. Vår största kund är SSAB som vi har nära samarbete med i många frågor, även kring miljö.

Miljöfrågor är i fokus i hela värdekedjan från inköp, hantering av gods till avslutad affär. Från lokala miljöfrågor till globala, där vi arbetar i linje med FN:s mål för en hållbar utveckling – Agenda 2030. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 .

Våra miljötillstånd reglerar vilken miljöpåverkan vår verksamhet får ha. Luftkvalitet, bullernivåer och utsläpp i dagvatten kontrolleras kontinuerligt enligt uppgjorda program.

Transporter

Oxelösund ingår i SECA-området vilket innebär hårdare krav på utsläpp från fartyg.
Årligen hanterar vi ca 700 fartyg. Av dessa har ca 25 % skrubber installerad för att minimera utsläpp av CO2 till luft.

I oktober 2018 anlöpte det första LNG-drivna fartyget M/S Haaga.

Läs mer

Återvinning

I Oxelösunds hamn använder vi oss av ett special no special fee, som innebär att 2 % av hamnavgiften utgörs av avfallshantering. Detta innebär att fartygen kan lämna allt sitt avfall i land utan extra kostnad.

Läs mer

Miljöförbättring historik

Genom åren har ett antal miljöförbättringsprojekt gjorts. Allt från stora investeringar till enkla som har gett god effekt. Läs vidare för exempel.

Läs mer

Förbättringsprojekt

Vi ingår i Bothnia Bulk, ett EU-projekt med syfte att minska miljöpåverkan i östersjön.

I och med SSABs omställning mot en fossilfri produktion så ställs även vi mot nya utmaningar, där en LNG-terminal är en del.

Läs mer

Samarbetspartners

I vårt miljöarbete har vi många kontaktytor. Vi deltar i olika forum och miljökonferenser för att hålla oss ajour med vad som händer på miljöområdet.

Vi har även kontakt med våra kunder och leverantörer för att säkerställa miljöarbetet i alla led.

Läs mer

Hållbarhetsrapport

Oxelösunds Hamns hållbarhetsrapport för 2023

Läs mer