All avfallshantering i hamnen är i lag reglerad. Både de avfall vi själva producerar, samt allt avfall från fartyg som anlöper hamnen. För fast avfall har vi avfallsstationer både för vanligt och farligt avfall. Vi tar även iland allt sludge/bilge vatten som fartygen anmäler att dom vill lämna. Oxelösunds Hamn AB utgår från ett ”No special fee-principen”  dvs.  Ingen extra avgift tas ut för avfall, då det ingår i hamnavgiften oavsett mängd eller sort.

Vi tar årligen emot ca. 1 100 m3 slugde varje år. Vår avfallshantering uppgår till ca. 500 m3  vanligt avfall , samt ca. 25m3 farligt avfall. Detta  utgörs av batterier, lysrör, målarfärg mm.

I vår verksamhet tänker vi oss en hållbarhetscykel, där vi återvinner det vi kan , eller kör på deponi det vi inte själva kan ta hand om. Vi återvinner ca. 225 ton skrot årligen.

De massor som uppstår inom vårt område prov tar vi och analyserar. Detta ligger till grund för fortsatt hantering. Viss del kan återgå som fyllnadsmassor, andra kör vi till deponi.