Kundservice

Telefon

0155-25 80 00

Säkerhet

Vi skapar din säkraste miljö

Vi jobbar dygnet runt, hela året för att erbjuda den bästa servicen för våra kunder. Men vi måste också kunna upprätthålla den högsta möjliga säkerheten. Hos oss pågår ett ständigt skyddsarbete, där varje medarbetare har ett ansvar för att eventuella risker uppmärksammas.

Den internationella fartygstrafiken och hamnanläggningen skyddas och är bevakad enligt gällande regler som ISPS-koden, International Ship and Port Security Code och Lagen om hamnskydd. Dessa regelverk förbjuder tillträde för obehöriga till hamnanläggning och fartyg.

 

Läs mer om säkerhet

Anlöpsregler

Oxelösunds Hamn är Ostkustens djuphamn. För att säkert kunna ta emot fartyg upp till 250 m längd och 45 m bredd dagtid och 250×35 m nattetid, utvecklar vi successivt säkrare rutiner i samarbete med sjötrafikområdeschefen och det Nautiska Rådet vid lotsplatsen i Oxelösund.

ISPS – Sjöfartsskydd

Information om skyddsrelaterad verksamhet där Oxelösunds Hamn AB är verksamhetsansvarig.

Denna information utfärdas mot bakgrunden av de internationella reglerna angående sjöfartsskydd (ISPS-koden) som är gällande från och med den 1 juli 2004. Syftet är att klargöra vilka regler som gäller inom de aktuella hamnområdena.

 

Läs mer om ISPS

pdf

Samrådsunderlag (pdf)

Här hittar du tillståndsansökan för fragmentering och mellanlagring av RDF i Oxelösunds hamn.