Tjänster

Mer än en hamn

Vi utvecklar och säljer hamnrelaterade terminaltjänster. Men vi strävar efter att vara mer än en traditionell hamn. Vi kan följa våra kunder hela vägen från start till mål, och erbjuder helhetslösningar i transportkedjan. Det skapar trygghet, mervärde och ekonomiska fördelar för våra kunder. Oxelösunds Hamn hanterar godsflöden till och från Sverige eller för transit på Östersjön genom att lyfta både varor, affärer och människor.

Vi kan hantera hela eller delar av våra kunders godsflöden, både till sjöss och på land.

Paketerade transportlösningar

Vi kan hantera hela eller delar av våra kunders godsflöden, både till sjöss och på land. Detta kan vi göra genom att vi har en unik, mycket bred erfarenhet och ett stort nätverk av speditörer, åkerier, järnvägsföretag och rederier som låter oss skapa goda synergieffekter i transporterna.

Dessutom har vi de rent praktiska möjligheterna, med all utrustning som krävs, samt en bra infrastruktur med järnväg och motorväg i direkt anslutning till kajerna. Detta är ett erbjudande som ger oss en konkurrensfördel, men det är också ett stort ansvar. Våra kunder måste känna trygghet och förtroende för oss i alla delar av de transportlösningar vi samordnar. De ska vara effektiva, ekonomiska och miljömässigt hållbara.

Bulkgods i oceangående fartyg

Torrbulk i stora fartyg är basen för hamnens verksamhet och representerar cirka 50 % av omsättningen i både volym och kronor. Tack vare vårt vattendjup tar vi in de allra största fartygen som trafikerar Östersjön, för närvarande panmax eller 250×45 meter (längd x bredd). Omlastning av stora oceangående fartyg är också möjlig via upplag eller direkt från fartyg till fartyg. Våra kajer är utrustade med en portalkran samt en skeppslastare.

Bulkgods för närsjöfart

Vi har stor kapacitet för torrbulk i mindre tonnage, bl.a genom två 45-tons linkranar, utrustade för att klara alla godsslag. Vi erbjuder också gott om lagerytor och magasin.

Flytande bulk

Vår bergrumsanläggning för lagring av tjockolja, 40 m under havsytan, har en total lagringskapacitet för 1 miljon m³. Oljekajen kan ta emot fartyg på upp till 250 m längd.

Containers

Vi erbjuder stuffning och strippning av container samt terminalhantering av gods.

Roro-trafik

Vår roro-terminal är utrustad med stora öppna uppställningsytor, järnvägsspår för omlastningar, en fast bred roro-ramp och utrustning för effektiv fartygshantering.

Magasin, lager och uthyrning

Oxelösunds Hamn erbjuder väl utbyggda lagerytor, magasin och anläggningar, med effektiv lastning och lossning, samt järnväg och motorväg i direkt anslutning till hamnen.

Produktionsservice

Oxelösunds Hamn erbjuder komplett produktionsservice och sköter hela verksamheter åt våra kunder. Vi har t ex ansvaret för produktionen vid SSAB:s lastageplats.

LNG

Oxelösunds Hamn planerar att bygga en terminal för flytande naturgas (LNG) inom hamnens område. Terminalen ska försörja SSAB i Oxelösund med naturgas i gasform via en rörledning och den ska ersätta olja och koksgas. Det innebär att utsläppen av svavel och stoft upphör samtidigt som utsläppen av kväveoxider och koldioxid minskar kraftigt. Tillkomsten av en LNG-anläggning är ett viktigt första steg mot SSABs mål att vara fossilfritt år 2045. Just nu förbereder Oxelösunds Hamn ansökan om miljötillstånd för LNG anläggningen. Samråd för allmänheten kommer att hållas 29 november och underlaget kan laddas ner nedan.

Samrådsunderlag

Läs mer om SSABs omställning här

Fakta
LNG är flytande metangas som kyls till ca -160ᴼC då den kondenserar till vätska och volymen minskar 600 gånger. Metan är det kolvätet som har lägst koldioxidutsläpp av alla kolväten, biogas består till största del av metan

Vill du veta mer? Hör av dig!

Fredrik Nikander

Marknads- och försäljningschef

Telefon: 0155-25 81 61
Mobil: 070-219 88 89

fredrik.nikander@oxhamn.se

Fredrik Belin

Säljare/Affärsutvecklare

Telefon: 0155-25 80 06
Mobil: 073-089 54 11

fredrik.belin@oxhamn.se