Vår miljöpåverkan sker via luft, vatten eller mark. Alla är reglerade och vi arbetar med dessa områden proaktivt.

Vi har under ett antal år sett över vår el-förbrukning. Genom investeringar under många år har vi kunnat övergå till mer modern och energisnåla verksamhet. Redan 2012 startade denna utmaning , som vi just nu är inne i sista steget.

Även bränslet i våra lastmaskiner drivs idag till större delen av HVO, som är ett miljövänligt drivmedel.

Vi stävar efter att fasa ut onödiga kemikalier som används i vår verksamhet. Idag uppgår det till ca. 150 kemikalier. Vi har så långt som möjligt övergått till miljövänligare smörjoljor och fetter.

2014 byggdes en ny sedimentationsdamm för rening av dagvatten från våra lagerytor

2016-2018 installerades en RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) förbränningsanläggning för utgångslufter från oljebergrummen. Även på kajen har en VOC (volatile organic compound) gasåterföring installerats. Dessa anläggningar renar de lättflyktiga kolväten som uppkommer i samband med oljehantering. Nu renar vi 95% av alla kolväten från vår oljehantering.