Publicerad 7 mars 2014

Debattartikel i GP

Låt sjöfarten bidra till att göra Sverige klimatneutralt!

Klicka här för att läsa artikeln!

Erik Zetterlund
VD