Publicerad 2 juli 2020

Oxelösund ny ”Förbifart Stockholm” för gods på sjö

Högtrafikerade vägar byts mot lågtrafikerade när Wagenborg Shipping startar ny linjetrafik för gods mellan Oxelösund och Riga i Lettland. I Oxelösund erbjuds utmärkta förutsättningar som kopplar ihop sjö med väg och järnväg, en ”Förbifart Stockholm” för gods på sjö skapas.

För att möta ökad efterfrågan för gods mellan Sverige-Lettland så startar Wagenborg Shipping Sweden AB en ny RoRo-trafik mellan Oxelösund-Riga den 8 Juli 2020. Den nya länken mellan hamnarna blir inriktad mot rullande last.

Wagenborg kommer att trafikera med fartyget M/V Midas som har en lastkapacitet på 1 250 längdmeter. Frekvensen blir tre gånger i veckan i vardera riktningen.

-Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda marknaden den här alternativa servicen och dessutom stärka vår position på Östersjömarknaden säger David von Platen, Line Manager på Wagenborg. -Vi tror också att det är rätt för framtiden att satsa på RoRo och att göra det i en industrihamn som Oxelösund med stora godsflöden för import och export och där vi undviker trafiksituationen i och genom Stockholm.

Mellan Sverige och Lettland går årligen ca 1,4 miljoner ton gods på färjor med trailer och lastbil som kommer från, eller ska till, Mälardalen eller södra Sverige. Oxelösunds läge söder om Stockholm är perfekt för att attrahera gods som ska korsa Östersjön utan att ta vägen genom tätt trafikerade Stockholm. Befintlig motorväg och järnväg har hög kapacitet och kort anslutning till E4:an och hamnen har utmärkta omlastningsmöjligheter. 

-Linjen som är inriktad mot godstrafik passar bra in i hamnens industriella profil. Oxelösund har mer kapacitet för RoRo flöden. Den här typen av hantering passar bra för tunga industriflöden, det är korta tider i hamn för lastning och lossning säger Douglas Heilborn, VD för Oxelösunds Hamn. En större del av export och import kan gå med den här typen av fartyg. En ”Förbifart Stockholm” för gods på sjön har stor outnyttjad kapacitet fortsätter Heilborn.

För mer information, kontakta

David von Platen
Wagenborg Shipping Sweden AB
+46 40 92 70 65

Douglas Heilborn
Oxelösunds Hamn AB
+46 155 25 81 16

Wagenborg är en ledande leverantör av sjöfartslösningar till basindustrin i Sverige och Finland. Rederiet är holländskt med svenskt kontor i Malmö.

Oxelösunds Hamn växer. Hamnen har flera fördelar; 16,5 meters vattendjup, den är isfri, har kort insegling och specialiserad för att hantera tunga godsflöden till/från Mälardalen, Bergslagen och Stockholm. Hamnen drivs dygnet runt, vilket gör att fartyg kan lasta och lossa direkt vid anlöp. Detta möter de effektivitetskrav som rederierna idag ställer på moderna hamnar.