Publicerad 13 november 2015

Inbjudan till informationsmöte – RDF/Avfall

På agendan:

  • Varför avfallsimport till Sverige?
  • Avfallshantering i stort i Sverige
  • Olika typer av hanteringar, utveckling av verktyg och trafiker
  • Utvecklingen i Oxhamn, hantering tidigare och framåt
  • Geminors hantering i Oxhamn
  • Frågor från allmänheten
  • Plats: Oxhamns lokal ”Lanternan” Thams väg 3
  • Tid: 3 December 2015, kl 1800

Välkomna!