Publicerad 17 april 2018

Ny VD för Oxelösunds Hamn AB

Douglas Heilborn har utsetts till ny VD i Oxelösunds Hamn AB efter Erik Zetterlund som går i pension i maj. Douglas tillträder befattningen 2018-05-01. Erik kommer att finnas tillgänglig som rådgivare för bolaget fram till sin pensionering den 31 maj.

I samband med VD-bytet så tillträder Douglas Heilborn även som VD i Oxelösunds Hamns helägda dotterbolag OxGas AB. Detta sker vid samma tidpunkt, dvs 2018-05-01.

Douglas är civilekonom och har arbetat i Oxelösunds Hamn sedan 2005 i olika befattningar inom försäljning och marknad.

Douglas uppdrag är att fortsätta utveckla hamnens verksamhet med kunders, ägares och anställdas bästa i fokus.