Publicerad 8 november 2017

Samråd LNG-terminal

Oxelösunds Hamn planerar att bygga en terminal för flytande naturgas (LNG) inom hamnens område. Terminalen ska försörja SSAB i Oxelösund med naturgas i gasform via en rörledning och den ska ersätta olja och koksgas. Det innebär att utsläppen av svavel och stoft upphör samtidigt som utsläppen av kväveoxider och koldioxid minskar kraftigt.

Tillkomsten av en LNG-anläggning är ett viktigt första steg mot SSABs mål att vara fossilfritt år 2045.

Just nu förbereder Oxelösunds Hamn ansökan om miljötillstånd för LNG anläggningen. Samråd för allmänheten kommer att hållas 29 november och underlaget kan laddas ner nedan.

Samrådsunderlag

Läs mer om SSABs omställning här

Fakta

LNG är flytande metangas som kyls till ca -160ᴼC då den kondenserar till vätska och volymen minskar 600 gånger. Metan är det kolvätet som har lägst koldioxidutsläpp av alla kolväten, biogas består till största del av metan.