Publicerad 7 juli 2016

Styr godset av vägen

Vägar och järnvägar är i behov av omfattande upprustning för att klara dagens belastning. Samtidigt som trafiken ökar läggs pengarna på att bygga nytt och räcker inte till för att underhålla de befintliga systemen. Sjöfarten har ledig kapacitet och kan avlasta landinfrastrukturen omedelbart. Ostkusthamnar i samverkan har tagit fram en rapport som belyser vilka styrmedel som används ute i Europa och som kan inspirera till riktade åtgärder. Rapporten presenterades i Almedalen i år.

 

Rapporten:

Styr godset av vägen