Publicerad 24 september 2014

Förslag till ny avgiftsmodell för farledsavgifter

Som Sjöfartsverket nämner är sjöfarten idag en konjunkturkänslig bransch där både mängden gods och antalet anlöp påverkas av det ekonomiska läget. Samtidigt är Sjöfartsverket – till skillnad mot Trafikverket – en brukarfinansierad myndighet. Denna struktur utgör ett hinder för sjöfartens möjligheter att bidra till ekonomisk tillväxt, ett robust svenskt transportsystem samt att uppnå klimatmålen. Sjöfarten behöver avsevärt förbättrade villkor för att kunna bidra till ett hållbart transportsystem i Sverige.

Läs mer i länken nedan.

140910 Förslag till ny avgiftsmodell