Publicerad 15 januari 2020

Samråd -Miljötillstånd

Hamnen avser att ansöka om ett nytt miljötillstånd. Detta är en del i omställningen till SSAB:s nya godsflöde. Det avser nya kajer och muddringstillstånd för att kunna hantera fartyg med ett större djupgående än idag, på de inre kajerna.

I samrådet kommer det att redovisas preliminär miljöpåverkan av den planerade omställningen. Samrådet är till för att ge och få information. Allmänhet, myndigheter och organisationer kan bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till när vi arbetar vidare med projektet. Samråd för allmänheten kommer att hållas den 5 februari och underlaget kan laddas ner nedan.

Läs hela numret som blädderbar PDF