2015-11-13

Inbjudan till informationsmöte – RDF/Avfall

På agendan: Varför avfallsimport till Sverige? Avfallshantering i stort i Sverige Olika typer av hanteringar, utveckling av verktyg…

Läs mer

2014-09-24

Förslag till ny avgiftsmodell för farledsavgifter

Som Sjöfartsverket nämner är sjöfarten idag en konjunkturkänslig bransch där både mängden gods och antalet anlöp påverkas av…

Läs mer

2014-03-07

Debattartikel i GP

Låt sjöfarten bidra till att göra Sverige klimatneutralt! Klicka här för att läsa artikeln! Erik Zetterlund VD

Läs mer